Case beschrijving

  • Bedrijfsdomein: Interieur / Bouw
  • Onze service: Inzicht in de rendabiliteit van individuele en overkoepelende projecten
  • Onze apps:
    • Project app
  • Resultaat:
    • Door onze Project App heeft Wegyers dagelijks inzicht gekregen in zowel actieve als afgeronde projecten. Dit heeft hun besluitvormingsproces versneld en het vermogen vergroot om mogelijke uitdagingen en kansen tijdig te identificeren. De app heeft Wegyers ook in staat gesteld om kostenprestaties over verschillende projecten heen te analyseren, wat leidt tot nauwkeurigere en strategische berekeningen voor toekomstige projecten.

www.weygers.be